Хороскопски шеги

Освен за профилирање на личност и предвидување, хороскопите можат да бидат интересен извор за забава. Еве, на пример, ќе ве упатиме во одговорот кој с…

Древната мудрост на руните

Рунската азбука, наречена и Футарк, според првите шест букви, е вид на древно писмо на германските народи, а се развивала во неколку варијанти –…

Хороскопските знаци и учењето

Овенот не го притискајте да учи, без разлика дали оди на училиште или на факултет, но затоа Вагата навремено потсетете ја да го “загрее” с…