Стефан Марковски: Среќата е најубавото духовно – телесно достигнување и круна на здравјето

Овој млад писател, поет и филозоф на јавноста и е познат преку своите дела кои почнал да ги објавува уште од гимназиските денови. Најпрвин романот „Ед…