Топ есенски дестинации

Топлите денови одамна завршија. Но и покрај свежината во воздухот, нема потреба од паника, бидејќи есента е најспектакуларното годишно време, и послед…

Мадагаскар

Историјата на Мадагаскар започнала да се пишува 160 милиони години порано, кога тоа парче земја се издвоило од Африка. Во тоа време, цицачите се уште …

Прага – срцето на Европа

Градот со стотици кули, златната Прага, магичната Прага…ова се само некои од имињата на овој град кој често се опишува како срцето на Европа. Гр…