Ш

ШАЈКА ако најдете шајка – ќе ви се исполнат желбите; ако ковате шајки – ќе донесете вистинска одлука; долга шајка – долг живот; мног…

Џ

ЏАМИЈА ве очекува далечно патување, но внимавајте на незгоди. ЏAHДAP ќе се сомневаат во вас; ако разговарате со него – ќе бидете вплеткани во не…

Ч

ЧАВКА ако ја чуете – ќе изгубите углед; ако ја видите да лета – среќна иднина. ЧАД не бидете наивни, некој сака да ве посрамоти; ако чадот…

Ц

ЦАРИНИК непријатности; ако сте вие цариник – ќе посакате некому да се осветите; ако на сон плаќате царина – ќе имате непредвидени трошоци.…

Х

ХАЗАРДНИ ИГРИ ако добивате на хазардни игри – ќе изгубите некој пријател; ако губите – ќе се ослободите од нешто непријатно. ХАРЕМ ќе напр…