Изберете го вистинскиот подарок

При изборот на подарокот најбитно е тој да  биде прилагоден на настанот и возраста. Постојат различни намени на подарокот – роденден, свадба, го…

Кој озборува повеќе?

Со озборување најчесто се занимаваат пријателите, но споделувањето тајни за други луѓе исто така може да го поттикне пријателството меѓу странците. Же…

Како до вистински пријатели?

“Среќата ги создава пријателите, а несреќата ги проверува“ (Сенека) Пријателството според дефиниција е позитивен однос меѓу двајца или повеќе луѓе, ко…