Нарцисоидни генерации

Нарцисоидност, како вид на дисфункционално однесување, е нереално проценување на своите квалитети и постигнувања, насочено кон ставови дека индивидуат…

Дознајте ги фактите за доењето

Нова мајка сте, дознајте ги фактите за доењето! Правилното доење значи и нахранетост на бебето, што е неопходно за негово правилно развивање и иден фи…

Училишни маки: тинејџери vs професори

Тинејџерскиот период е еден од најкритичните периоди во животот на младиот човек, во кој постапките понекогаш знаат да ги поминат и самите граници. Иа…