Развој на детската самодоверба

Во периодот кога детето започнува да се развива како личност, започнува да се созадава и еден важен фактор за неговото понатамошно успешно функционира…

Незаменливата врска мајка – ќерка

Не постојат доволно придавки со кои може да се опише една од најпосебните врски на светот, кои се создаваат во текот на животот помеѓу мајката и ќерка…