Училишни маки: тинејџери vs професори

Тинејџерскиот период е еден од најкритичните периоди во животот на младиот човек, во кој постапките понекогаш знаат да ги поминат и самите граници. Иа…

Развој на детската самодоверба

Во периодот кога детето започнува да се развива како личност, започнува да се созадава и еден важен фактор за неговото понатамошно успешно функционира…