Пирсинг

Пирсинг, поим кој потекнува од англискиот збор piercing (прободување), со тоа што се одвојува дел од телото за да се накити со некој накит. За некои п…