Никој не влегува…

Никој не влегува во продавницата цел ден, а штом се заклучи касата влегуваат тројца.…

Ако забележиш…

Aко забележиш четири начини на кои што нешто може да тргне наопаку, па ги избегнеш, веднаш ќе ти се укаже петтиот.…