Стоп за мачнината при патување!

Стоп за мачнината при патување!

Болест на движење, морска болест или кинетоза е природна реакција на организмот на движењето. Симптомите на оваа болест вклучуваат вртоглавица, гадење, ладна пот, главоболка, повраќање и сл. Н...
read more
Позитивноста како животен стил

Позитивноста како животен стил

read more
Фатални грешки при електронска комуникација

Фатални грешки при електронска комуникација

Деловната комуникација денес, во голема мера се одвива преку компјутер, односно преку електронската пошта. Но, многумина забораваат дека пишу...
read more
Зошто плачеме?

Зошто плачеме?

read more
Омилената храна го открива вашиот карактер

Омилената храна го открива вашиот карактер

read more