Kој е вашиот сексуален профил ?

Дознајте кој е вашиот сексуален профил со одговарање на овие прашања: 1. Кога читате, слушате или дознавате  нешто ново за љубовта или сексот, дали ст…

Необичен тест на личности

Тестот се решава брзо и лесно, исто така е и екстремно забавен, а во многу случаи и точен. Овој интересен и необичен персонален тест на личности ја от…

На кој начин се врзувате за другите?

Стиловите на врзување не влијаат само на односот со вашиот партнер, туку и на односи и емпатија за другите луѓе. Според Даниел Голман, американски пси…