Скриена страна на личноста

Секој во себе има различни модели на однесување што ги користи за свои цели. Исто така, секој во себе крие повеќе страни на сопствената личност, агрес…

Што ве мотивира во животот?

Решете го овој тест и дознајте што е тоа што ве мотивира во животот. 1.       Луѓето сметаат дека сте: а) креативни б) амбициозни в) емотивни 2.      …

Kој е вашиот сексуален профил ?

Дознајте кој е вашиот сексуален профил со одговарање на овие прашања: 1. Кога читате, слушате или дознавате  нешто ново за љубовта или сексот, дали ст…