Лекување со кал

Калта е богата со минерали и ензими. Овој вид на терапија се користел за нега на кожата во речиси секој дел од светот од многу одамна. Уште се нарекув…