Светски ден на хемофилија – 17 април

Поддржан од Светската федерација на хемофилија (WFH), денот за подигање свест за хемофилијата за првпат беше етаблиран во 1989 година. Датумот 17 апри…

Што треба да знаеме за алергиите?

Алергиите претставуваат невообичаен одговор на нашиот имунолошки систем, кои настануваат поради различни фактори од околината (антигени или алергени).…