Што треба да знаеме за бронхитисот?

Бронхитис претставува воспаление на бронхиите. Воспалението предизвикува отекување на слузницата на овие дишни цевки, нивно стеснување и промовирање н…

Импактирани заби (умници)

Dentes serotini или трети молари, осмици, заби на мудроста, се само некои од имињата кои се однесуваат на умниците. Луѓето често  не се свесни дека им…