Светски ден на хемофилија – 17 април

Поддржан од Светската федерација на хемофилија (WFH), денот за подигање свест за хемофилијата за првпат беше етаблиран во 1989 година. Датумот 17 апри…