Менопауза

Менопауза, или климактериум, претставува период од животот на жената кога постепено згаснува функцијата на јајниците. Зборот климактериум потекнува од…

Зеолит – природен лековит минерал

Зеолит е природен минерал, формиран со мешање на лава со алкални подземни води. Неговите кристали содржат микроелементи како натриум, калциум, калиум …