Натриум и калиум – главни електролити во организмот

Натриум и калиум – главни електролити во организмот

Натриум и калиум се едни од главните електролити во човековиот организам. Натриумот е важен елемент за одржувањето на распределбата на течностите и за рН рамнотежата помеѓу киселините и баз...
read more
Железо против анемија

Железо против анемија

read more
Како реагира нашето тело на одредени недостатоци на храна?

Како реагира нашето тело на одредени недостатоци на храна?

read more
Цинк – за јакнење на имунитетот

Цинк – за јакнење на имунитетот

read more
Флуор против кариес и остеопороза

Флуор против кариес и остеопороза

Елементарниот флуор е многу реактивен жолто-зелен гас со остар мирис кој заради својата реактивност во природата не се наоѓа самостојно. Најч...
read more