Ехинацеата е природен антибиотик

Ехинацеата, како лек, не претставува еден вид, туку збир на неколку видови. На пазарот се наоѓаат производи кои се добиени од три различни видови на е…