Импресум

E-маилcontact

Главен уредник: Елена Караџовска, дипл. проф. по француски јазик и книжевност

Заменик уредник: Марина Аврамовиќ, дипл. проф. по српски јазик и книжевност

Web дизајн: Климент Николоски

Надворешни соработници:

 • Прим. Д-р Жарко Караџовски, специјалист по епидемиологија (Институт за јавно здравје на Р.М.)
 • Христина Андоноска, магистер по фармација,
 • Вера Стојкова, магистер по фармација, фитофармација со диетотерапија
 • Ана Аврамовиќ, дипл. по културолошки студии
 • Даниела Кајсторовска, студент на финансиски менаџмент
 • Весна Сибиновска, дипл. социјален работник
 • М.М., моден експерт
 • Ивана Крстиќ

 

НЕУРОМЕДИКА:

 • Спец. Д-р. Сашо Ѓорѓиоски, специјалист по офталмологија, Поликлиника Неуромедика
 • Проф. Д-р. Методи Чепреганов, специјалист по невропсихијатрија, Поликлиника Неуромедика
 • Спец. Д-р. Антон Кладорабски, специјалист по кардиологија, Поликлиника Неуромедика
 • Спец. Д-р Тодор Стаменковски, специјалист по орална хирургија, Поликлиника Неуромедика
 • Спец. Д-р Анета Начевска, специјалист по медицинска психологија, Поликлиника Неуромедика
 • Спец. Д-р Илија Здравков, специјалист по неврологија, Поликлиника Неуромедика
 • Прим. Д-р Мирослав Спасовски, дерматовенеролог, Поликлиника Неуромедика
 • Спец. Д-р Ирена Најдоска, специјалист психијатар, Поликлиника Неуромедика

 

ОСТАНАТИ:

 • Марија Среброва,
 • Симона Младеновска,
 • Каталин Богоева,
 • Симонида Савиќ,
 • Кристина Стаменова,
 • Васил Бурлијовски,
 • Ивона Михајлова,
 • Горан Москов
 • Мирјана Димовска
 • Елена Ристовска
 • Тамара Радинска
 • Александар Ванев
 • Ангела Рашковска