Акупунктура – ефективек лек или плацебо ефект?

Акупунктура е древна кинеска метода на лекување со помош на игли кои се бодат на одредени точки на кожата. Самиот збор потекнува од латински acus = игла, pungere = набодува. Методата е именуванa од ст…

Стоп за мачнината при патување!

Болест на движење, морска болест или кинетоза е природна реакција на организмот на движењето. Симптомите на оваа болест вклучуваат вртоглавица, гадење, ладна пот, главоболка, повраќање и сл. Најчесто …