Стоп за мачнината при патување!

Стоп за мачнината при патување!

Болест на движење, морска болест или кинетоза е природна реакција на организмот на движењето. Симптомите на оваа болест вклучуваат вртоглавица, гадење, ладна пот, главоболка, повраќање и сл. Н...
read more
Акупунктура – ефективек лек или плацебо ефект?

Акупунктура – ефективек лек или плацебо ефект?

Акупунктура е древна кинеска метода на лекување со помош на игли кои се бодат на одредени точки на кожата. Самиот збор потекнува од латински acu...
read more