Оризот е дар од боговите

За оризот се знае повеќе од 5000 години. Потекнува од Индија и Кина, од каде е пренесен во Сирија и источна Африка. Во Европа почнал да се одгледува во 8 век. Во митологијата на Далечниот Исток, оризо…

Митови и легенди

Митологијата е наука која ја проучува содржината на фантастични приказни во кои јунаците се богови, полубогови, херои и слично. Тие претставуваат сликовити приказни за природата, историјата, судбината…