Компир – дар од природата

Компир (Solanum tuberosum), скромна намирница која припаѓа на фамилијата Solanaceae и има важна улога во развојот на човештвото. Се нарекува подземен резервоар на енергија, бидејќи изобилува со скроб …

Месечева диета

Месечевата диета е добро познатиот метод за кој се вели дека врши детоксификација на организмот, а воедно и се намалува тежината – дури и до 3 кг дневно! Месечевата диета се состои од пост кој т…

Анорексија – најчестото нарушување на исхраната

Анорексија (Anorexia nervosa) претставува психичко заболување на нарушување на исхраната, што резултира со драстично намалување на телесната тежина. Луѓето кои страдаат од анорексија се опседнати со г…

Емоционално прејадување

Емоционално прејадување е општо позната состојба за која знаат речиси сите луѓе, но ретко отворено се зборува за овој проблем. Емоционално прејадување е еден од најчестите проблеми во исхраната. Често…

Што претставува ГМО храната и зошто е штетна?

Генетски модификувани организми или скратено – ГМО е термин кој ја означува промената во геномот (генетскиот код) на организмот и тоа во лабораториски услови и на вештачки начин кој во природата…