Самоуверен телесен говор – привлечете ги жените во 3 лесни чекори

Самоуверениот телесен говор веднаш ги привлекува жените. Доколку добро го правите ова, можете многу лесно да ги привлечете припадничките на понежниот пол без да кажете ниту еден збор. Психолозите проц…

Научете го говорот на телото

Забележување на сигналите кои луѓето ги испраќаат со говорот на телото е корисна социјална вештина. Некои луѓе можат тоа да го прават природно, но почесто овие сигнали криво се читаат, или луѓето не с…

Пелтечење – говорна маана кај децата

Пелтечењето е најпознато комуникациско и говорно нарушување кое обично се случува кај децата помеѓу 2 и 5 година. Со зголемување на хронолошката возраст, можноста за оваа појава е намалена. Три пати п…