Данска диета

Данската диета може да се започне во било кој ден од неделата, меѓутоа се препорачува тоа да биде во недела. Оваа диета трае 13 дена и е прилично тешка и рестриктивна (нискокалорична), но ефикасна. Ов…