Фосфорот е значаен исто колку и калциумот

После калциумот, фосфорот е најзастапен минерал во човековото тело. Во природата се наоѓа во вид на соли и се јавува во три облици: бел – отровен, виолетов – неотровен и црн – најстабилен. Името го до…

Детелина – среќното растение

Детелина (лат. Trifolium) расте на сите континенти, освен Австралија и Антарктикот. Ова растение често се сретнува како симбол: главен симбол на Ирска (shamrock), во христијанството е симбол на Свети …

Свети Патрик – леприкони, детелина и зелена боја

Денот на Свети Патрик најчесто не потсетува на пиво, зелена боја, музика и танц, но, во Ирска ова е еден од најголемите верски празници. После 1995 година почна да се користи за туристички цели како п…