Енерготерапија-превземете го животот во своите раце

Енерготерапија е заедничко име за различни техники на лекување со користење на енергија. Опфаќа техники како што се Реики, Реи-до-ки, Прана, Шамбала, терапија со допир, дишење и многу други начини на …

Грозје – богатство од хранливи состојки

Грозје или винова лоза е долгогодишна билка со потекло од Средна Азија, а нејзини остатоци се пронајдени и во хиероглифските записи во Стариот Египет. Основањето и јакнењето на ено-културата во Европа…

Крвен притисок – втор дел

Висок крвен притисок – Хипертензија  Болест на новото време, која најчесто настанува како резултат на несоодветна исхрана, стресни животни ситуации, зголемена телесна тежина, недоволна физичка активно…