Мистиката на мајанскиот хороскоп

Мајанските астролошки знаци се поделени во 19 зодијачки знаци, но, современите толкувања се многу нејасни. Тоа што е познато е дека Маите го користеле календарот на Хааб. Значењата и симболиката биле …

Енергијата и бојата на секој хороскопски знак

Како резултат на темпераментот на секој хороскопски знак, тој се карактеризира со посебна енергија од која може полесно да се заклучи и за името на зодијакот. Таа енергија му овозможува да зрачи повеќ…