Маслинка – ефикасно средство против современите болести

Маслинката (Olea europaea) и маслиновото масло се користеле уште во времето на старите Грци и Римјани, а и денес овие производи се многу ефикасни во борбата против современите болести. Па дури може да…

Детелина – среќното растение

Детелина (лат. Trifolium) расте на сите континенти, освен Австралија и Антарктикот. Ова растение често се сретнува како симбол: главен симбол на Ирска (shamrock), во христијанството е симбол на Свети …

Глог – доктор за вашето срце

Глог (lat. Crataegus monogyna) е растение  кое му припаѓа на семејството Rosaceae и кое во голема мерка содржи флаваноиди, амини, стероидни сапонини, танини, растоплива целулоза, картеноиди, холин, ди…

Андропауза – машка менопауза

Зборот андропауза потекнува од грчкиот збор „andros“, што значи маж и „pausis“, што значи крај. Овој термин е најдобро прифатен, но генерално сеуште не е официјален. Кога мажите ќе дојдат на возраст п…