Нарцисоидни генерации

Нарцисоидност, како вид на дисфункционално однесување, е нереално проценување на своите квалитети и постигнувања, насочено кон ставови дека индивидуата е подобра и повредна од оние што ја опкружуваат.…

Транзицијата и младите

Секојдневно слушаме за емиграцијата на младите од нашиот регион, заради невозможноста на вработување. Најчести причини кои се даваат се перпетуалната економска криза и сиромаштијата на балканските држ…

Татјана Срцева:”Dolce far niente” – убавината е да не правите ништо особено, туку да уживате во мигот!

Татјана Срцева е професор по англиски јазик во СЕПУГС “Арсени Јовков“ која ужива во  својата работа. Младите се неисцрпен извор на идеи и енергија, а односот ученик-наставник го гради и надоградува то…

Кејп Код – американската атракција

Кејп Код – американската атракција на младите, позната како остров и ’рт кој се наоѓа на најисточниот дел од државата Massachusetts (Масачусетс), на североисточниот дел од САД. На десната страна…

Oдбојка – со групно вежбање до поголема спортска мотивација

Мотивацијата за вежбање е на ниско ниво, токму затоа домашните справи стануваат “закачалки”. Изговорот дека не се поседува доволно време е постојано присутен, иако зад него нема соодветни аргументи. М…