Морбили (Мали сипаници)

Малите сипаници (Морбили) припаѓаат на родот вируси paramyxoviridae, и се едни од најбрзите преносливи заразни болести. Морбилите спаѓаат во групата на осипни грозници и се јавуваат во сите делови на …