Невообичаени особини кои се наследуваат од родителите

Често се случува децата, поради гените да личат на своите родители, да имаат иста боја на очи, ист тип на кожа, кадрава или права коса, облик на лице, уста, нос или градба. Исто така, гените се главни…