10 најчести машки лаги

Кои се 10 најчести машки лаги? Познато е дека и мажите и жените лажат, особено кога се работи за врските и сексот. Меѓутоа, ако им веруваме на истражувањата, нивните лаги се разликуваат. Колку се веро…

Најпопуларни теми кај мажите

Иако генерализациите не се секогаш пожелни, сепак ќе наведеме кои се најпопуларни теми кај мажите, барем според списанијата и Интернет. На прво место, погодувате, се наоѓа спортот. Мажите сакаат да се…