Невообичаени особини кои се наследуваат од родителите

Често се случува децата, поради гените да личат на своите родители, да имаат иста боја на очи, ист тип на кожа, кадрава или права коса, облик на лице, уста, нос или градба. Исто така, гените се главни…

Нарцисоидни генерации

Нарцисоидност, како вид на дисфункционално однесување, е нереално проценување на своите квалитети и постигнувања, насочено кон ставови дека индивидуата е подобра и повредна од оние што ја опкружуваат.…

Разлика во возраст помеѓу браќа и сестри

Кога станува збор за одржување хармонија во семејството, односот помеѓу неговите членови се од клучно значење. Кога во семејството има повеќе од едно дете, тоа претставува дополнителен предизвик, а во…

Како да го подготвите детето за првиот ден во училиште?

Тргнувањето на училиште за едно дете претставува еден од најважните моменти на родителите, кои сакаат тој ден да помине во најдобра атмосфера, надевајќи се дека нивното дете целосно ќе ја прифати нова…

Физичката активност е неопходна за детскиот развој

Физичката активност е еден од најважните предуслови за здрав живот, кој потекнува уште од самото детство. Нуди голем број на бенефити, како на физички, така и на психолошки аспект, со што го подобрува…