Замоци – хотели: престој од фантазијата

Освен како историски споменици и пример на величествена архитектура, замоците во современиот свет можат да бидат и хотели. Се разбира дека повеќето од популацијата не можат да си приуштат такви преноќ…