Слива – од Вавилон до вашиот двор

Слива (лат. prunus domestica, prunus instititia) е вид овошје, кое потекнува од Азија, каде што била познато уште во античките времиња. Од старите записи дознаваме дека ги украсувала висечките градини…