Прегрнувајте се, здраво е!

Секојдневно се трудиме да го подобриме животниот квалитет воведувајќи поздрави навики. Сепак, и покрај сите здрави намирници или модерни физички вежби, најчесто наједноставните нешта можат да допринес…

Страв од инсекти – ирационалност или вистинска фобија?

Страв е чувство на закана кое не може своеволно да се контролира. Од медицинска гледна точка, стравот е секогаш проследен со бледило, потење, брзо чукање на срцето, тресење и сл. Фобија е изразен, дол…

Фригидност, проблем на модерната жена

Модерните терапии покажуваат дека 30 до 90 % од жените не можат да постигнат оргазам, како и дека фригидноста е се’ почеста појава, а лекувањето е долг процес. Фригидноста кај жените се јавува о…

Од што најмногу се плашат мажите?

Од што најмногу се плашат мажите? Ако ги изоставиме универзалните стравови од височина, тесни простори, длабочина, животни и сл. ќе се фокусираме на најчестите општи стравови поврзани со мажите. 1.   …

Кaко да се надмине пушењето во тинејџерскиот период?

Еден од највлијателните фактори кои се значајни за развојот на адолесцентот претставува неговата околина, и навиките кои преку неа ќе ги стекне. За жал, кога зборуваме за навики, несомнено се спомнува…