Опстојување во несреќна врска поради страв од осаменост

По сите долги часови посветени на размислување и по сите обиди за донесување на најдобрата одлука, повторно е присутно познатото опстојување во несреќна врска поради страв од осаменост. Успесите на чо…

Петок 13 – митска фобија

Суеверието е дел од нашето општество низ годините, па дури станало и дел од популарната култура, како ирационален страв од црни мачки, одредени бројки, вештерки и сл. Стравот од петок 13-ти е многу по…

Љубомора – знак на љубов или контрола?

Љубомора во врска е загриженост или страв дека некоја личност може да ве остави поради некоја друга личност. Луѓето стануваат љубоморни кога ќе сфатат дека постои реална опасност од губење на партнеро…