Есенска детоксикација: зошто и како?

Како што претходно напоменавме во некоја од статиите, детоксикацијата е прочистување на организмот со консумација на голем број течности, од кои најмногу вода. Најчесто детоксикацијата се спроведува в…

Физичката активност е неопходна за детскиот развој

Физичката активност е еден од најважните предуслови за здрав живот, кој потекнува уште од самото детство. Нуди голем број на бенефити, како на физички, така и на психолошки аспект, со што го подобрува…