Компир – дар од природата

Компир (Solanum tuberosum), скромна намирница која припаѓа на фамилијата Solanaceae и има важна улога во развојот на човештвото. Се нарекува подземен резервоар на енергија, бидејќи изобилува со скроб …

Спанаќ – митови и факти

Спанаќ (Spinacea oleracea) е едногодишно растение и спаѓа во групата на зелен листест зеленчук. По потекло од Иран, во средниот век го продавале свеж или варен, исечкан на помали парчиња или во облик …