Кандидијаза

Кандидијаза

Габичката од родот Candida albicans, која инаку редовно живее во нашиот организам, при одредени услови може да и’ се наруши рамнотежата.  Кандидијазата е скоро секогаш последица на авто-инфекција со...
read more
Штавеј – народна храна со лековити својства

Штавеј – народна храна со лековити својства

read more
Епидемиологија и патогенеза на атопискиот дерматитис

Епидемиологија и патогенеза на атопискиот дерматитис

 Атопискиот дерматитис (АД) е хронично, рецидивирачко, воспалително заболување на кожата, пратено со јадеж и типична клиничка слика, зависно ...
read more
Херпес

Херпес

Херпес е инфекција предизвикана од вирус херпекс симплекс, а се карактеризира со појава на мали, болни меурчиња на површината на кожата и слуз...
read more
Шуга – површинско заболување на кожата

Шуга – површинско заболување на кожата

Шуга е површинско заболување на кожата кое го предизвикуваат грини (паразити) Sarcoptes scabiei. Паразитот се наоѓа во оние области каде што има малку ...
read more