Услови за користење

Сите публикувани текстови се сопственост на порталот http://zdravjeiubavina.com Со самото отварање на порталот посетителите се согласни и ги прифаќаат сите услови за користење на порталот zdravjeiubavina.com наведени во понатамошниот текст. Строго се забранува  копирање или поставување на текстовите објавени на порталот на други сајтови, весници, списанија без претходно одобрение и согласност од главниот уредник. Порталот содржи линкови до страници за кои што порталот http://zdravjeiubavina.com не одговара за последиците при посетувањето на истите.

При користењето на Здравје и Убавина вие ги прифаќате следниве услови:

loading...
  1. Здравје и Убавина во секое време има право на промена, бришење или модифицирање на сите статии на порталот без претходна најава
  2. Уредниците имаат право да ги избришат коментарите без претходно објаснување и образложение.
  3. Посетителите не смеат да објавуваат  коментари со заканувачка,навредлива, вулгарна или порнографска содржина.
  4. Посетителите кои ќе остават коментари не смеат да се претставуваат лажно или во име на друго лице.
  5. Посетителите не смеат да објавуваат или испраќаат содржини на други корисници како што се “спам“ пораки, мејлови или други пораки со рекламни цели, без претходно да ги запазат правилата за споделување на порталот http://zdravjeiubavina.com
  6. Описот на болестите и можните начини на лечење се наменети исклучително за информирање и не можат да ја заменат лекарската дијагноза или терапија. За сите додатни информации, обратете се кај вашиот лекар. Информациите наведени на сајтот се збир од различни извори, стручни книги, интернет, консултации. Не одговараме за никакви евентуални последици при вашето лекување.

Правила за споделување на содржини

При споделување на содржина која што е превземена од Здравје и Убавина вие се обврзувате да се придржувате кон следниво правило:

  • За секое споделување на текстовите на други места надвор од порталот мора да ги наведете изводот-линкот од Здравје и Убавина на видно место каде што ќе го споделите текстот.

Приватност

Вашите лични податоци (кориснички сметки) секогаш ќе се користат исклучително за информирање околу содржините и темите на Здравје и Убавина.

Вашата IP адреса секогаш се регистрира на серверот при самата посета на Здравје и Убавина. Сите информации што ги добиваме служат за статистика на посети на порталот, како и за анализирање на најпопуларните содржини.

loading...
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *